Logo
IJsland
IJsland157, gletsjermeer Jokulsarlon (foto B)
IJsland157, gletsjermeer Jokulsarlon (foto B)
IJsland158, gletsjermeer Jokulsarlon (foto E)
IJsland158, gletsjermeer Jokulsarlon (foto E)
IJsland159, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland159, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland160, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland160, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland161, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland161, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland162, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland162, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland163, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland163, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland164, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland164, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland165, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland165, gletsjermeer Jokulsarlon
IJsland166, de gletsjer reikte vroeger tot de zee
IJsland166, de gletsjer reikte vroeger tot de zee
IJsland167, turfkerkje Hof
IJsland167, turfkerkje Hof
IJsland167a, turfkerkje Hof (foto B)
IJsland167a, turfkerkje Hof (foto B)
IJsland168, Bartho fotografeert... (foto E)
IJsland168, Bartho fotografeert... (foto E)
IJsland168a, ...het kerkhof (foto B)
IJsland168a, ...het kerkhof (foto B)
IJsland169, turfkerkje Hof - kerkhof
IJsland169, turfkerkje Hof - kerkhof